Harf Harf Arayın

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Müzdelife’nin Önemi ve Fazileti Nedir?

48

Müzdelife’nin önemi ve fazileti nedir? Müzdelife nasıl bir yerdir, orada yapılması gerekenler nelerdir?

Müzdelife, “El-Meş‘aru’l-Harâm”ın rûhâniyetiyle rahmet tezâhürlerinin dolu olduğu bir mekân.

Müzdelife, Kur’ân-ı Kerîm’de işâret edilen “el-Meş‘aru’l-Harâm”ın rûhâniyetiyle rahmet tezâhürlerinin dolu olduğu bir mekândır. Kalbleri, Rabbin azamet, kudret, muazzam saltanat ve ilâhî tecellîleri ile yoğurup dünyâ ve âhıreti arkaya atma yeridir.

Adak günleri tamamlandıktan sonra İbrâhim -aleyhisselâm-’ın mânevî kurbanını temsîlen kesilen cismânî kurban, hacıların gönül deryâsında o yüce peygamberin duygu ve hissiyatını dalgalandıran bir rahmet ve hikmet esintisidir. Bunu teneffüs edenlerin dillerinden Halîlullâh’ın Kur’ân-ı Kerîm’de beyan buyurulan şu sözleri dökülür:

“Doğrusu ben; yüzümü, gökleri ve yeri yaratana, doğruya yönelerek çevirdim. Ben puta tapıcılardan değilim.” (el-En’âm, 79)

“De ki: Namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm, âlemlerin Rabbi olan Allâh içindir. O’nun hiçbir ortağı yoktur; bununla emrolundum ve ben müslümanların ilkiyim.” (el-En’âm, 162-163)

HZ. İBRAHİM’E VERİLEN MÜJDE

Hazret-i İbrâhîm -aleyhisselâm-, Bâbil’den Şam’a doğru giderken:

“«Ben Rabbime gidiyorum; O bana doğru yolu gösterecek! Rabbim, bana sâlihlerden bir evlâd ver!» demişti.” (es-Sâffât, 99-100)

Burada, kalbden, yâni iç âlemden en yüce dosta doğru bir vuslat yolculuğunun yapıldığına işaret vardır.

Âyet-i kerîmenin devâmında Hazret-i İsmâîl’in müjdelenmesi ve kurban hâdisesi zikredilir:

“İşte o zaman, biz O’na halîm bir oğul müjdeledik.” (es-Sâffât, 101)

“Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince (babası): «–Yavrucuğum, rü’yâda seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, (buna) ne dersin?» dedi. O da cevâben: «–Babacığım, sen emrolunduğun şeyi yap! İnşâallâh beni sabredenlerden bulursun!» dedi.” (es-Sâffât, 102)

“Her ikisi de teslîm olup, (İbrâhîm) onu alnı üzerine yatırınca: «–Ey İbrâhîm, rü’yâyı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Bu gerçekten çok ağır bir imtihandır» diye seslendik.” (es-Sâffât, 103-106)

“Biz oğluna bedel O’na büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında O’na (iyi bir nam) bıraktık: «İbrâhîm’e selâm!» dedik. (İşte) biz iyileri böyle mükâfâtlandırırız. Çünkü O, bizim mü’min kullarımızdandı.” (es-Sâffât, 107-111)

Kaynak: İslam İman İbadet, Osman Nuri Topbaş

İslam ve İhsan

Hazret-i İbrahim Peygamber’in Hayatı

En Çok Görüntülenen Tabirler
En Çok Yorumlanan Tabirler