Harf Harf Arayın

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Peygamberimiz Hangi Gün ve Aylarda, Ne Kadar Oruç Tutardı?

49

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz hangi gün ve aylarda, ne kadar oruç tutardı? Peygamberimiz (s.a.v.) kaç gün oruç tutardı? Peygamberimizin (s.a.v.) en çok oruç tuttuğu ay hangisidir? Peygamberimizin (s.a.v.) oruç tuttuğu günler…

Rasûlullah (sallâllâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, farz olan Ramazan orucunu büyük bir şevkle edâ ettikten sonra, sık sık nâfile oruç tutmaya da devam ederdi. Bilhassa pazartesi ve perşembe günleri oruçlu olmayı tercih eder ve bunun sebebini de şu şekilde îzah ederdi:

“Ameller, Allah Teâlâ Hazretleri’ne pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben, amelimin oruçlu olduğum hâlde arz edilmesini severim.” (Tirmizî, Savm, 44/747)

“Ben pazartesi günü doğdum ve bana o gün vahiy gelmeye başladı.” (Müslim, Sıyâm, 198)

Fahr-i Kâinât (sallâllâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, her hicrî ayın “Eyyâm-ı Bîz” denilen 13, 14 ve 15’inci günlerinde oruç tutmaya ehemmiyet verir ve bunu ashâbına da tavsiye ederdi. İbn-i Abbâs (r.a.):

“Peygamber Efendimiz, Eyyâm-ı Bîz’da oruç tutmayı hazarda da seferde de bırakmazdı.” der. (Nesâî, Savm, 70)

Allah Resûlü (sallâllâhu aleyhi ve sellem), Şevvâl ayından altı günü oruçla geçirir, (Bkz. Müslim, Sıyâm, 204)

Muharrem’in 9-10 veya 10-11’inci günlerinde Aşûre orucu tutardı. (Bkz. Buhârî, Savm 47, 69)

Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan amel-i sâlihlerin Allah katında çok kıymetli olduğunu ifâde eder, (Bkz. Buhârî, Iydeyn 11) bilhassa arefe günü tutulan oruç için: “Geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur.” buyururdu. (Müslim, Sıyâm 196, 197)

Vefât edinceye kadar hiç oruç tutmadan geçirdiği bir ay olmamıştı.

Bilhassa Şâban ayının çoğunu oruçlu olarak geçirirdi. (Bkz. Müslim, Sıyâm, 172-173, 176)

Bâzen savm-ı visâl tutar, yani iftar etmeden peş peşe birkaç gün oruçlu olur fakat ashâbının böyle yapmasına müsâade etmezdi. (Bkz. Buhârî, Savm, 48)

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Altın Silsile

En Çok Görüntülenen Tabirler
En Çok Yorumlanan Tabirler