Harf Harf Arayın

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rüyada Duvar Görmek

67

Sağlam duvar kişinin din ve dünya güzelliğine, Duvarın üzerine oturmak, kendi konumunu iyi değerlendirmeye, Hantal duvar kaba bir kimseye, çok ince duvar amel noksanlığına, Bir duvara yaslanmak, kadri yüce birinden destek görmeye, Duvarın çevreye zarar vermeden düştüğünü görmek, oradan hasıl olacak dünyalığa, Duvarın yarılması bir tehlikeden dolayı uyarılmaya, Duvarın harap olması eş ve dostların durumlarının değişmesine, Üzerine duvar devrilmesi işlenen günahlardan dolayı peşin olarak görülecek azaba, Duvar örmek iyi amel işlemeye, dünyalığını yararlı işlerde dallanmaya, Duvarda kendi suretini görmek vefat etmeye, Ev içinde devrilen duvar hastalığa, duvarın dışarıda ve ansızın düşmesi ev sahibinin vefatına yahut gurbette ise dönmesine, Duvarın üzerindeki koruyucu semer insanın şeref ve tedbirine delalet eder.

Rüyada duvar örmek, önlemdir.

Rüyada duvar görmek, yaşanan yıllar ile yorumlanır. Ebu Sait El-Vaiz’e göre: Duvarın düz ve doğru olması rüya sahibinin halinin iyiliğine; duvarın yıkılmak üzere olması, halinin bozulmasına işarettir.

Bir rivayete göre, duvar kuvvetli ve dindar bir erkektir. Üzerine bir duvarın yıkıldığını görmek, hazine bulmağa; bir duvardan düştüğünü görmek, beklediği bir şeyin olmamasına; bir duvardan indiğini görmek, makam ve isinden inmeğe veya ümidinin boşa çıkmasına; bir duvarın üzerine yikildiğini görmek, cezasının erteleneceğine delalet eder. Bir evin duvarının yıkılması o ev halkının ölümüne işarettir.

Abdülgani Nablüsî’ye göre: Rüyasında sağlam bir duvarın üzerine binmiş olduğunu görenin hali güzel ve geçimi düzgün olur. Tamire muhtaç bir duvarı birtakım kimselerin tamir etmekte olduklarını görmek, itibari ve rütbesi elinden gitmiş bir kimsenin dostlarının, onun itibarinin geri verilmesi için çalıştıklarına delalet eder. Kendi mali olan bir duvarı tamir ettiğini görenin hali ve vakti düzelir. Duvarın yikildiğini görenin eline define geçer. Duvarın üstüne yikildiğini gören, işlediği günahların cezasına uğrar. Harap ve yıkılmak üzere olan bir duvar görmek, mahallede bir felaketin meydana çıkacağına işarettir. Böyle bir duvarın yeniden yapıldığını görmek, felaketin önleneceğine delalet eder.

Bir değneğe dayanarak bir duvardan atladığını gören, iyi bir dostunu bırakarak kötü bir kimse ile arkadaş olur. Yahut bir iyi insanla bozuşur. Bir duvara bakıp onda kendi gölgesini gören, ölür, duvarın evin içine doğru yikildiğini görmek, ev sahibinin hastalığına, dışına doğru yikildiğini görmek, ölümüne işarettir. Bir rivayete göre rüya sahibi gurbette ise, memleketine döner. Bir duvarın kendi kendine yenileştiğini görmek, beklenmeyen mutluluk ve bolluğa, kerpiçten bir duvar yapıldığını görmek, iyi bir is yapmaya; tas ve kireçle bir duvar yapmak, ev sahibinin hastalanacağına işarettir.

Bir başka rivayete göre de: Bir kimse duvar üzerinde veya duvara binmiş olduğunu görse o duvar onu ayakta tutan halidir. Duvar üzerinden düştüğünü gören kimse, durum ve itibarından yahut arzu’ ettiği şeyden, ya da tutunduğu bir husustan düşer. Duvar üzerinde oturduğunu görse, yüksekliğe, şerefe, servet ve rütbeye işarettir. Bir tarafa meyletmiş duvarı görmek, ilim, hidayet ve hikmete muttali olmaya veya arkadaşlar arasında ayrılığa işarettir. Duvarın evin içine yikildiğini görmek, ev sahibinin hasta olmasına işarettir. Duvarın evin dışına yıkıldığını görmek, ev sahibinin ölümüne işaret eder, eğer ev sahibi yolculukta ise döner.

Rüyada bir duvarın yerinde yenilendiğini görmek, evlenmekle meydana gelecek akrabalığa işarettir. Kerpiçten bir bina yaptığını gören kimse iyi amelde bulunur. Kireç ve kiremitten duvar yapmak iyi değildir. Bir yerde duvarın yarılması o yerde hapishanenin çok olmasına işarettir. Rüyada duvardan su çıkması, erkek kardeş veya hanımın akrabaları tarafından gelecek üzüntü ve kederdir. Bahçe duvarı, bahçe sahibinin din ve ilmine ve onu dünya ve ahiret azabından koruyacak ve muhafaza edecek haline işarettir. 

D

Rüyada Dakika Görmek Rüyada dakika, dakikalar zamana bağlı bir işiniz, sorumluluğunuz olduğunu ve bu zamanında tamamlamanız gerektiğini işaret eder. Rüyada...

D

Rüyada Daire Çizmek Görmek Rüyada daire çizmek görmek işyerinizde elde etmek istediğinizden daha az bir başarı elde edeceğinizin işaretidir. Rüyada...

D

Rüyada Daire Görmek Daire apartman dairesi, oturulan ev anlamındadır. Rüyada daire görmek işinizde yapmayı düşündüğünüz değişikliği gerçekleştireceğinize işaret eder. Rüyada...

D

Rüyasında dağlandığını görmek, makbul ve iyi olmayan bir yere para harcamak demektir. Vücudunun bir kaç yerinden birden dağlandığını görmek, şerri...

D

Rüyada dağlama görmek, harcanan mala yorumlanır. Bir rivayete göre sahibinin hastalığına delâlet eder. Bazıları rüyada dağlama görmeyi acı sözle yorumlarlar....

D

Rüyada Dağıtmak Görmek Rüyada bir şeyleri ihtiyacı olanlara dağıtmak, dağıttığını görmek gerçek yaşamınızda hakkaniyete dikkat eden, dürüst bir karaktere sahip...

En Çok Görüntülenen Tabirler
En Çok Yorumlanan Tabirler