Harf Harf Arayın

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rüyada Erkeğin Tenasül Uzvu Görmek

102

Rüyada görülen erkeğin tenasül uzvu, çocuk ve ömür ile tabir edilir. 

Bir yerde halk içinde çıplak olduğunu veya tenasül uzvunun uyanmış olduğu ve kendisinin de bundan dolayı rahatsızlık duymadığını yahut iyi veya kötü bir iş işlediğini görmek, devlet dairesinde çalışmayı çok fazla isteme ve sonunda emele ulaşmaya ve hasımlarına üstün gelmeye işaret eder.

Bazı yorumcular, bir kadın kendisinin erkeklik organı veya sakalı olduğunu yahut erkek elbisesi giydiğini görse, o kadın kocasına işkence eder ve kocasının kendisine söylediği sözü taklit eder, dediler.

Tenasül uzvunun ayıplanmayacak derecede uzadığını ve büyüdüğünü görmek

Tenasül uzvunun ayıplanmayacak derecede uzadığını ve büyüdüğünü görmek, evlat ve malının çok olmasına yorumlanır.

Tenasül uzvunu uyanık görmek

Rüyada tenasül uzvunun uyanık görülmesi, sevinç, gayret, çalışma ve ihtiyacı gidermeye yorumlanır.

Tenasül uzvunun birtakım parçalarının olduğunu görmek

Tenasül uzvunun birtakım parçalarının olduğunu gören kimsenin nesli çok olur.

İki tane tenasül uzvu olduğunu görmek

İki tane tenasül uzvu olduğunu gören kimsenin iki erkek çocuğu olur. Başkasının tenasül uzvunu kendi elinde gören kimsenin eline mal geçer.

Birisinin tenasül uzvunu ısırdığını görmek

Rüyada birisinin tenasül uzvunu ısırdığını gören kimse, o adamı çok sevmesine ve çok methetmesine yorumlanır.

Tenasül uzvunun kesildiğini görmek

Tenasül uzvunun kesildiğini gören kimsenin erkek nesli kesilir.

Hayâlarının kesilip tenasül uzvunun kaldığını görmek

Hayâlarının kesilip tenasül uzvunun kaldığını gören kimsenin kızdan nesli kesilir.

Hamile olan bir kadının erkeklik organı olduğunu görmesi

Hamile olan bir kadının erkeklik organı olduğunu görmesi, erkek çocuk doğurmasına yorumlanır.  Hamile olmayıp kendisinin bir çocuğu varsa o çocuk kavminin reisi olur. Hamile olmadığı halde bir çocuğu da yoksa o kadın ebediyen çocuk doğurmaz.

Kadının tenasül uzvu görmesi

Kadın için erkeklik tenasül uzvu, onun erkeklik taslamasına ve erkek gibi üste çıkmasına yorumlanır. Bazen da kadın için erkeklik organı ve sakal, onun işlerini gören ve idare eden kimse için fazlalık ve kuvvettir.

Tenasül uzvunu tuttuğunu görmek

Rüyada tenasül uzvunu tutmak, ferahlık ve sevinçtir. Rüyada erkeğin tenasül uzvu, onun halk içindeki ismi, şerefi ve ziyadeliğidir.

Tenasül uzvunun deliğini görmek

Tenasül uzvunun deliği, ana-baba ile yorumlanır. Çünkü orası meninin çıktığı yerdir. Evlat ile yorumlanır, çünkü doğmasına sebep olur.

Tenasül uzvunun üzerinde menfaatine mani olmayan ikinci bir tenasül uzvunun bittiğini görmek

Tenasül uzvunun üzerinde menfaatine mani olmayan ikinci bir tenasül uzvunun bittiğini, ekin veya ağaç meydana geldiğini ve kendisine bir zarar ve eziyet vermediğini görmek, evlat, menfaat ve rızka yorumlanır. Anlatılan fazlalıklar kendisine zarar verirse, yaramazlığa ve hoş olmayan şeylere yorumlanır.

Tenasül uzvunun demirden, bakırdan ya da herhangi bir madenden olduğunu görmek

Rüyada tenasül uzvunun demirden yahut bakırdan ya da herhangi bir madenden olduğunu gören, zengin olur, bazen de o kimsenin nesli kesilir yahut rahatı gider.

Tenasül uzvunda yara görmek

Tenasül uzvunda yara görmek, söylenmesi çirkin olan bir sözün söylenmesine yorumlanır.

Birisinin, kendi tenasül uzvunu tuttuğunu görmesi

Birisinin, kendi tenasül uzvunu tuttuğunu gören kimse, izzet ve ferahlığa kavuşur.

Sünnet olduğunu görmek

Rüyada sünnet olduğunu görmek, dinindeki düzgünlüğüne yorumlanır. Çünkü sünnet olmak sünnettir.

Erkeğin Tenasül Uzvu

E

Rüyada Eciş Bücüş Görmek Rüyada çarpık âzalı birini veya eğri büğrü bir şey görmek, fitne ve kargaşaya, insanları birbirine düşürecek...

E

Rüyada Ecevit İsmi GörmekEcevit isminin anlamı çevik, çalışkan, açık fikirli, yaramaz, sinirli kimse demektir. Rüyada Ecevit ismini duymak, Ecevit olarak...

E

Rüyada Ecel Görmek Kişinin eceline dair rüya görmesi hayırlara işarettir. Bir kimse ecelinin geldiğini görürse ömrünün uzamasına, ecelinin gelmiş olduğunu...

E

Rüyada Ebucehil Karpuzu GörmekRüyada Ebucehil karpuzu görmek üzüntü ve kedere; korkak, çığırtan ve kötü huylu kimseye delalet eder. Rüyada bu...

E

Rüyada Ebu Cehil'i görmek, üzüntü ve kedere yorumlanır.

E

Rüyada Hz. Ebu Bekir (R.A.)'i görmek, hilafet ve imamete, akranı arasında yüceliğe ve kıymetli kişiler arasında tutulmaya yorumlanır. Bazen O'nu...

En Çok Görüntülenen Tabirler
En Çok Yorumlanan Tabirler