Harf Harf Arayın

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rüyada Eşek Görmek

79

Merkep görmek ve ona binmek baht açıklığı, yüksek dereceye, Kendine ait bir eşeğe bindiğini görmek hayır ve iyilik kapılarının açılmasına, Çok eşek görmek mal ve nimete, Eşekten inip ona tekrar binmek işlerin bir ara durmasına, Eşekten düşmek bir sıkıntı yaşamaya, Eşeğin ölmesi işlerinin bozulmasına, Eşek eti az mala, onu yemek malından üzüntüye düşmeye, Merkep satın almak hayra, Eşeğin bir gözünün kör olması işlerin bozuk gitmesine, iki gözünün kör olması malın gitmesine, Merkebe bindiğini ve onun anırdığını görmek ev halkından birinin kötü ahlak ve işi yüzünden sıkıntıya düşmeye, Merkebin yüksek bir yerden düşmesi vefat etmeye, Dişi merkebe binmek bekar için evlenmeye, Eşek satıcısı, haram ve şüpheli kazanç sahibi birine delalet eder.

Rüyada eşek görmek ve binmek devlet ve izzetin ziyadeliğine, eşek etini yiyen cahil bir adamdan hayır görür. Eşeği kesmek fena bir iş görmeğe, eşekten düşmek ise zenginlikten fakirliğe işarettir.

Anıran eşek, değersiz birinde azar işiteceğine işarettir. Eşeğe binmek yabancı memlekete yolculuk demektir. Eşeği kesmek kötü bir iş yapmaya işarettir.

Anıran bir eşek, değersiz bir kişi tarafından hakarete uğrayacağınız anlamına gelir. Eğer bir eşeğe biniyorsanız, seyahat edip birçok macera yaşayacaksınız.

Dosttan gelecek yardım, iyi niyetli, yardımsever kimsedir.

Rüyada vahşi bir eşeğin kendisine doğru geldiğini gören mal bulur. Vahşi merkebin arkasını dönüp uzaklaştığını görenin elinden mal çıkar. Rüyada vahşi bir merkebe bindiğini gören, büyük günaha girip İslamiyet’ten uzaklaşır. Eğer hayvan ita-at etmezse isleri güçleşir, iki vahşi merkebin birbiriyle kavga ettiklerini görmek, iki kötü adamın birbiriyle kavga edeceklerine işarettir. Evine bir vahşi eşeğin geldiğini görmek, oraya kötü bir kişinin geleceğine işarettir.

Kirmani’ye göre; vahşi merkep cahil ve ahmak bir adama delalet eder. Üstüne binmiş olduğu vahşi merkepten düştüğünü gören, istediği şeye nail olmaz. Gözleri kör vahşi bir merkebe bindiğini gören çok mal edinir yahut iyi bir kimse ile dostluk kurar ve ondan hayır görür. Vahşi merkebin derisi, kemiği ve eti mal ve ganimettir. Sütü ibadete delalet eder. Kendisinden vahşi bir eşeğin kaçtığını gören, kötü bir yola gider.

Bazılarına göre; vahşi eşeğe binmek, haktan batıla dönmektir. Vahşi eşek etini yediğini veya sütünü içtiğini gören, iyi bir adamdan menfaat bulur. Bir başka rivayete göre de: Rüyada eşek görmek, yolculuk yahut ilme işarettir. Eşek, amelsiz alime yahut Yahudi’ye, yatak, kilim vs. gibi insanın ayağını bastığı şeylere işarettir. Rüyada kati ve eşeklere sahip olmak yahut binmek, mal yahut evlat ile ziynetlenmeye işarettir. Dişi eşek, geçime, yardımcıya ve nesli çok kadına işarettir. Eşeğin sesi, ser ve şiddetlere ve bir arizanın meydana gelmesine işarettir. Rüyada görülen eşek gerek tavlı gerek zayıf olsun insanın çalışması ve gayretidir. Eğer eşek büyük olursa yüksekliktir. Güzel olursa, sahibi için güzelliktir. Beyaz olursa sahibi için ziynettir. Zayıf olursa sahibi için fakirlik, tavlı olursa maldır. Siyah olursa, sahibi için sevinçtir. Yeşil olursa, din ve takvadır. Semeriyle beraber eşek, izzet sahibi bir çocuktur. Eşeğin kuyruğunun uzunluğu evladın kendisinden sonra gelen neslinin devlet ve yüceliğinin devamıdır. Eşeğin ölmesi sahibinin ölmesine yahut uzun ömürlü olmasına işarettir. Bazı tabirciler de eşeği telef olan kimsenin mali zayi olur yahut akrabalarından irtibatı kesilir, dükkânı yıkılır, dükkânından çıkarılır, demişlerdir. Bilinmeyen eşek, cahil, çok inat veya inançsız bir kimsedir.

Eğer eşek, camiin üzerinde veya ezan okunan yerde anırsa o kimse inançsız, küfrüne yahut bidat sahibi bid’atina davet eder. Eğer ezan gibi ezan okusa o kimse Müslüman olur, halkı hakka davet eder. Bir kimse rüyada birtakım eşeklerinin var olduğunu görse, kavminin cahil olmasına işarettir.

Rüyada eşeğe bindiğini ve eşeğin de güzel yürüdüğünü gören kimsenin çalışma ve gayreti güzel ve isteğine uygun olmasına işarettir. Rüyada eşek eti yiyen kimse mal ve azamete erişir. Eşeği yüklü olarak eve girdiğini görmek, eşeğin yükünün asli ve kıymeti nispetinde o kimseye hayır ile yönelecek büyüklüğe işarettir. Eşeğinin katıra döndüğünü gören kimsenin geçiminin yolculukla elde edilmesine işarettir. Eşeğinin ata döndüğünü gören kimsenin geçimi devlet tarafından olur. Eşek pisliğini biriktirdiğini gören kimsenin mali fazlalaşır. Bir eşeğe sahip olduğunu yahut onu bağladığını ya da evine soktuğunu gören kimseye Allah’a Teala Hazretleri her hayrı verir ve onu bütün üzüntü, kederden kurtarır. Eşekten düştüğünü gören fakir olur. Binmiş olduğu başka birisinin eşeğinden düştüğünü gören kimse ile arkadaşı yahut arkadaşının adaşı yahut benzeri arasında kopukluk meydana gelir. Rüyada iki gözü kör olmuş bir eşek satın aldığını gören kimsenin yerini bilmediği bir malinin olmasına işarettir. Tabirde eşeğin sesinden kötü görülecek bir şey yoktur. Haddizatında eşek, insanın çalışma, gayret ve nasibidir.

Dişi eşek kişinin hizmetçisi yahut ticaretidir. Eşek sütü içtiğini gören kimse hafif bir hastalık geçirir. Yahut hastalığından iyi olur. Dişi eşeğinin bir erkek yavru doğurduğunu gören kimseye geçim kapıları açılır ve o kimse iyi isme ve şöhrete erişir. Eşek dişi yavru doğursa kötü isimle yad edilip, gözden düşmesine işarettir. Eşeğe iyi binemediğini veya binmekten korktuğunu gören kimse kendisinin olmayan bir şeyle süslenir. Eşek yavrusuna bindiğini gören kimseye çocuğu yahut hanimi tarafından üzüntü isabet eder. Eşeğin telef olması yahut zayıflığı sahibinin fakirliğine işarettir. Rüyada eşekten inmek ve onu satmak fakirliktir. Eşeği yemek için kestiğini gören kimsenin dar geçiminden sonra geniş rızka nail olacağına işarettir. Başka bir şey için kestiğini gören kimsenin geçimi bozuk olur.

Eşeğinin birçok kuyruğunun olduğunu gören kimsenin rızkının genişliğine işarettir. Bir yahut birkaç eşeğinin olduğunu gören kimsenin saadet ve hayrı çok olur.

Vahşi eşek günaha işarettir. Vahşi eşeğe binip arkasından düştüğünü gören kimsenin makamından düştükten sonra günah islemesine işarettir. Vahşi eşeğin evcilleşmiş görülmesi, hayra ehil eşeği, vahşi olarak görmek zarara işarettir.

Eşeğe döndüğünü gören kimseye bir bela erişir. Kendisine itaat eden vahşi eşeğe binmek, günaha işarettir. Eşek, itaat etmeyip kendisini düşürse yahut bas veya ayağı ile tepelediğini görse, o kimseye günah üzüntü ve korku içinde bir şiddet isabet eder. Rüyada evine vahşi bir eşeğin girdiğini gören kimsenin evine dini bozuk birisi girer. Avlamak maksadı ile evine bir yaban eşeğini soktuğunu gören kimsenin evine hayır ve ganimet girer. Vahşi eşeğe bindiğini gören kimse haktan batıla meyleder ve Müslümanların cemaatinden ayrılır. Vahşi eşeği uzaktan gören kimsenin eline geçici bir mal geçer.

Anıran bir eşek, değersiz biri tarafından azarlanacağınız anlamındadır. Eşeğe bindiğinizi gördüyseniz, yabancı bir ülkeye seyahat edeceksiniz.

E

Rüyada Eciş Bücüş Görmek Rüyada çarpık âzalı birini veya eğri büğrü bir şey görmek, fitne ve kargaşaya, insanları birbirine düşürecek...

E

Rüyada Ecevit İsmi GörmekEcevit isminin anlamı çevik, çalışkan, açık fikirli, yaramaz, sinirli kimse demektir. Rüyada Ecevit ismini duymak, Ecevit olarak...

E

Rüyada Ecel Görmek Kişinin eceline dair rüya görmesi hayırlara işarettir. Bir kimse ecelinin geldiğini görürse ömrünün uzamasına, ecelinin gelmiş olduğunu...

E

Rüyada Ebucehil Karpuzu GörmekRüyada Ebucehil karpuzu görmek üzüntü ve kedere; korkak, çığırtan ve kötü huylu kimseye delalet eder. Rüyada bu...

E

Rüyada Ebu Cehil'i görmek, üzüntü ve kedere yorumlanır.

E

Rüyada Hz. Ebu Bekir (R.A.)'i görmek, hilafet ve imamete, akranı arasında yüceliğe ve kıymetli kişiler arasında tutulmaya yorumlanır. Bazen O'nu...

En Çok Görüntülenen Tabirler
En Çok Yorumlanan Tabirler