Harf Harf Arayın

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rüyada Eşyanın Ve Varlıkların Değişmesi Görmek

78

Rüyada varlıkların bilindikleri halden diğer bir hale girmeleri; mesela kilisenin camiye, kuru ağacın meyve veren bir ağaca döndüğünü görmek, rütbe sahiplerinin hallerinin değişmesine, rüya sahibinin gördüğü değişiklik nispetince, dünyanın hayırdan şerre veya şerden hayra dönmesine yorumlanır.

Rüyada Genç Olduğu Halde Elli Yaşını Aştığını, Saç ve Sakalının Ağardığını Görmek

Rüyada genç olduğu halde elli yaşını aştığını, saç ve sakalının ağardığını görmek; dininde salahına, kendisinin vakar ve şerefinin ziyadeliğine yorumlanır.

Rüyada Çocuk Olduğunu Görmek

Çocuk olduğunu görmekte hayır yoktur. Çünkü o nefsine uyarak cehalete düşer ancak insanlara zararı dokunmaz.

Genç Bir Kadının İhtiyar Olmasını Görmek

Genç bir kadın rüyasında ihtiyar olduğunu görse, din ve dünyası iyi olur.

İhtiyar Kadını Genç Olarak Görmek

İhtiyar kadını genç olarak gören kimse fakirse zengin olur. Dünya kendisine yüz çevirmişse yeniden ona döner. Hasta ise hastalığından iyilik bulur.

Uzadığını Görmek

Rüyada uzadığını görenin ömrü uzun olur. Mal/mülke ve çocuğa kavuşur.

Kısaldığını Görmek

Kısaldığını gören evini, hayvanını veya faydalandığı herhangi bir şeyini satar.

Yaratılıştan Bir Şeyini Noksan Olarak Görmek

Yaratılıştan bir şeyini noksan olarak görenin dünyasında noksanlık olur.

Vücudunun Hayvan Vücuduna Döndüğünü Hayvanın ise Yırtıcı Hayvan Olduğunu Görmek

Rüyada vücudunun hayvan vücuduna döndüğünü ve hayvanın da aslan veya yırtıcı hayvan olduğunu gören, kendinden daha güçsüz olan bir kimseye zulmeder.

Kanadıyla Uçtuğunu Görmek

Kanadıyla uçtuğunu gören kimse yerden yükseldiği miktarca izzet ve devletle yolculuk yapar.

Vücudunun Çamurdan Yapılmış Testi Bardak vs. gibi Şeylere Dönüştüğünü Görmek

Vücudunun çamurdan yapılmış testi, bardak vs. gibi şeylere dönüştüğünü görenin ömrü uzun olur.

Kendisinin Köprü Olduğunu ve İnsanların Üzerinden Geçtiğini Görmek

Rüyada kendisinin köprü olduğunu ve insanların da üzerinden geçtiğini gören kimse; büyük bir yönetici veya böyle bir kimsenin arkadaşı, yardımcısı veyahut insanların işlerinde kendisine başvuracağı bir âlim olur.

Maymun veya Maymuna Benzer Bir Hayvana Döndüğünü Görmek

Maymun veya maymuna benzer bir hayvana döndüğünü görmek, nimetlerin kesilmesine yorulur.

Kuşa Döndüğünü Görmek

Kuşa döndüğünü gören kimse yeryüzünde seyyar ve devamlı yolcu bir kimsedir. Geçimi de o kuşun geçimine benzer.

Vahşi Hayvanlara Döndüğünü Görmek

Vahşi hayvanlara döndüğünü gören, müslümanların cemaatinden ayrılır.

Eşyanın ve Varlıkların Değişmesi

E

Rüyada Eciş Bücüş Görmek Rüyada çarpık âzalı birini veya eğri büğrü bir şey görmek, fitne ve kargaşaya, insanları birbirine düşürecek...

E

Rüyada Ecevit İsmi GörmekEcevit isminin anlamı çevik, çalışkan, açık fikirli, yaramaz, sinirli kimse demektir. Rüyada Ecevit ismini duymak, Ecevit olarak...

E

Rüyada Ecel Görmek Kişinin eceline dair rüya görmesi hayırlara işarettir. Bir kimse ecelinin geldiğini görürse ömrünün uzamasına, ecelinin gelmiş olduğunu...

E

Rüyada Ebucehil Karpuzu GörmekRüyada Ebucehil karpuzu görmek üzüntü ve kedere; korkak, çığırtan ve kötü huylu kimseye delalet eder. Rüyada bu...

E

Rüyada Ebu Cehil'i görmek, üzüntü ve kedere yorumlanır.

E

Rüyada Hz. Ebu Bekir (R.A.)'i görmek, hilafet ve imamete, akranı arasında yüceliğe ve kıymetli kişiler arasında tutulmaya yorumlanır. Bazen O'nu...

En Çok Görüntülenen Tabirler
En Çok Yorumlanan Tabirler