Harf Harf Arayın

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rüyada Evlenmek / Evlendirmek Görmek

60

İmam Cafer Sadık: Rüyada evlenmenin dört şekilde tabir edilmiştir: 1-Büyüklük 2-Zenginlik 3-Boyun eğme 4-Saadet.

Allame Meclisî: Düğün yaptığınızı ve evlendiğinizi görmek; bol para ve arzunuza kavuşacağınıza işaret eder. “Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi Lütfü ile onları zenginleştirir.”[100]

Müellif: Hiç tanımadığınız bir bayanla evlendiğinizi görmek; bu dünyadan erken göç edeceğinize… Evinize bir gelin getirdiğinizi ve onunla gerdeğe girdiğinizi görmek; itibar sahibi bir kimse olacağınıza delalettir.

İbn-i Sîrîn: Evlenmek için görücülüğe çıktığınızı görmek; onur ve yücelik elde edeceğinize, bekâr iseniz, malı çok olan bir kadınla evlilik gerçekleştireceğinize… Vefat etmiş bir kadınla evlendiğinizi ve onunla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek; o kadının malından istifade edeceğinize…

Vefat etmiş bir kadınla evlendiğinizi, ancak onunla ilişkiye girmediğinizi görmek; az bir mal alacağınıza…  (Kadınlar için) vefat etmiş bir erkekle evlendiğinizi ve onun evinde onunla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek; durumunuzun kötüye gideceğine ve elinizden bir miktar mal çıkacağına…

Tanımadığınız ve daha önce ismini duymadığınız bir kadınla evlendiğinizi görmek; ölümünüzün yakın olmasına… (Kadınlar için) yukarıdaki rüyanın aynını görmek; hayra yorumlanmaz.

Kirmanî: Evli bir kadın rüyasında başka bir erkeğin eşi olduğunu görürse şöyle tabir edilir: Eğer bu kadın, aynı rüya içerisinde düğün yaptığını görmemiş ise, itibarı artar ve malı çoğalır. Evlendiğinizi görmek, ama gelinin kim olduğunu bilmemek; içinde bulunduğunuz şu günlerde ölüm korkusu yaşayacağınıza…

Hasta olduğunuz halde tanımadığınız bir kadınla evlenmek istediğinizi veya eşinizin başka biriyle evlendiğini ve evlendiği erkeği evine aldığını görmek; o kimseden çok miktarda mal elde edeceğinize…

Fesat ehli bir kadınla evlendiğinizi ve onunla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek; iş konusunda bazı problemlerin üstesinden geleceğinize… Fesat ehli bir kadınla evlendiğinizi ve onunla cinsel ilişkide bulunmadığınızı görmek; yukarıdaki tabirde belirtilen şeylerin gerçekleşeceğine fakat bunların daha az olacağına… Çalgılı düğün görmek; belaya delalet eder.

Cabir Mağribî: Bakire bir kızla evlendiğinizi ve onunla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek; bulunduğunuz sene içerisinde namuslu bir kadınla hayatınızı birleştireceğinize ve sözüne itibar edilen bir kimse tarafından hayır göreceğinize… Gelinlik giyip evlendiğinizi ve kocanızın yanına götürüldüğünüzü görmek; ölümünüzün yakın olduğuna delalet eder.

Çağdaş Ulema: Evlilik arzusu içinde olmak; evlilik arifesinde olduğunuza… Evlenmek; saadet ve çıkara… Dul bir kadın veya erkekle evlenmek; hüsrana… Gayri meşru evlilik; büyük ihtimal yangına tanıklık edeceğinize… Zevce görmek; zengin olmaya… Zevç/koca görmek; maişet korkunuzun giderileceğine delalet eder.

Evlenmek / Evlendirmek

E

Rüyada Eciş Bücüş Görmek Rüyada çarpık âzalı birini veya eğri büğrü bir şey görmek, fitne ve kargaşaya, insanları birbirine düşürecek...

E

Rüyada Ecevit İsmi GörmekEcevit isminin anlamı çevik, çalışkan, açık fikirli, yaramaz, sinirli kimse demektir. Rüyada Ecevit ismini duymak, Ecevit olarak...

E

Rüyada Ecel Görmek Kişinin eceline dair rüya görmesi hayırlara işarettir. Bir kimse ecelinin geldiğini görürse ömrünün uzamasına, ecelinin gelmiş olduğunu...

E

Rüyada Ebucehil Karpuzu GörmekRüyada Ebucehil karpuzu görmek üzüntü ve kedere; korkak, çığırtan ve kötü huylu kimseye delalet eder. Rüyada bu...

E

Rüyada Ebu Cehil'i görmek, üzüntü ve kedere yorumlanır.

E

Rüyada Hz. Ebu Bekir (R.A.)'i görmek, hilafet ve imamete, akranı arasında yüceliğe ve kıymetli kişiler arasında tutulmaya yorumlanır. Bazen O'nu...

En Çok Görüntülenen Tabirler
En Çok Yorumlanan Tabirler