Harf Harf Arayın

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rüyada Asa (Değnek) Görmek

62

Bir kimsenin rüyasında asa görmesi; rüya sahibinin şerefli, kuvvetli, kudretli ve halka yardım eden birisi olduğuna yorumlanır.

Asanın Kırıldığını Görmek

Asanın kırıldığını gören kimsenin; eğer görevli ise görevine son verilir, tüccar ise iflas eder. Bunlardan biri değil ise o kimsenin çok şiddetli bir hastalığa tutulacağına ve bu hastalık sebebiyle de kuvvet ve kudretinin gideceğine yorumlanır. 

Asayı Yere Vurduğunu Görmek

Asayı yere vurduğunu gören kimse; asayı vurduğu araziye veya o arazide bulunan ve ona el koyan kimseye galip gelir. Asa emre, yasağa, düşmana galip gelmeye, istek ve maksadına kavuşmaya delalet eder. Çünkü asa odundandır. Odun ise münafık bir adama delalet eder.

Asa ile Bir Başkasını Dövdüğünü Görmek

Bir kimsenin rüyasında asa ile bir başkasını dövdüğünü görmesi; o kimsenin, dövülen kimsenin aleyhinde çirkin sözler söyleyerek onun namusuna dil uzatacağına yorumlanır.

Asa ile Taşa Vurduğunu Görmek

Bir kimsenin rüyasında asâ ile taşa vurduğunu ve taştan su aktığını görmesi; fakir ise zengin olacağına, zengin ise servetinin artacağına işaret eder. Bazen rüya sahibi zahmet çekmeden rızka erişir. 

Asaya Dayandığını Görmek

Bir kimsenin rüyasında asaya dayandığını görmesi; o kimsenin dileğinin gerçekleşeceğine, kişinin rüyasında elinde uzun bir asa görmesi; o kimsenin muradına ereceğine delalet eder. Rüyada kısa asa görülmesi aksi ile yorumlanır. 

Konuşan Asa Görmek

Rüyada konuşan asa görülmesi; bol rızka ve kuvvete delalet eder.

İçi Boş Asa Görmek

İçi boş asa görülmesi; zarara uğramaya ve fakirleşmeye yorumlanır. Eğer asanın içi boş ve kendisi de ona dayanmış bulunuyorsa, o kimsenin malı gider. Ve onu halktan gizli tutar. Asanın kırıldığını gören kimse, vali ise vazifesinden alınır; eğer tacir ise, ticareti elinden gider.

Rüyada Asaya Dönüştüğünü Görmek

Rüyada asaya dönüştüğünü gören kimse, kısa zamanda vefat eder.

Rüyada Değnek Üzerinde Yürüdüğünü Görmek

Rüyada bir değnek üzerinde yürüdüğünü gören kimse, gemiye biner. Eğer asa cirit değneği ise, yalnızlığa; eğer badem ağacından ise, rüya sahibinin gerek hayır ve gerekse şer olsun bulunduğu durumundan ayrılmaya; eğer şeftali ağacından olursa, bazen rüya sahibinin dininde münafık olduğuna delalet eder. Bazen de asa, yılana veya sihre delalet eder.

Üç Çatallı Asa Görmek

Üç çatallı bir asa tutmak: Çok şerefli bir yüksek mevkiye getirilmektir. Rüyada elinde asa olduğunu görmek, şerefli, kudretli, halka yardım eden birinden yardım talebinde bulunmaya işarettir.

Asa Haline Geldiğini Görmek

Rüyada asa haline geldiğini görmek, ölüm ile tabir olunur. 

İbn-i Şîrîn demiştir ki: Rüyada değnek veya baston görmek, kadr ve kıymeti yüksek bir zata delâlet eder. Keza rüyada bir değneğe veya bastona dayandığını görmek, kadr ve kıymeti yüce bir şahsın himmetiyle murada ermeye işarettir. Elinde asanın yılan haline geldiğini görmek, dostun düşman olacağının işaretidir.

Kirmanî demiştir ki: Elindeki değneğin uzadığını gören muradına nail olur; kısaldığını gören de maksadına eremez. Bazı kere de asa görmek; imdat ve yardıma, maksadın hâsıl olacağına işarettir.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada asa, sapık bir dine sahip olan bir kimseye işaret eder. Bazen de asa, kendisine itimada edilen bir kimsedir.

Bakınız; Rüyada Baston Görmek, Rüyada Çoban Değneği Görmek

Asa (Değnek)

A

Rüyada Azrail (a.s.) Görmek Ne Anlama Gelir, İslami Azrail (a.s.) Rüya Tabiri Anlamı ve Yorumu Nedir Rüyada Azrail (a.s.) Görmek...

A

Rüyada Azmetmek Görmek Ne Anlama Gelir, İslami Azmetmek Rüya Tabiri Anlamı ve Yorumu Nedir Rüyada Azmetmek Görmek Ne Anlama Gelir?...

A

Rüyada Azil Görmek Ne Anlama Gelir, İslami Azil Rüya Tabiri Anlamı ve Yorumu Nedir Rüyada Azil Görmek Ne Anlama Gelir?...

A

Rüyada Azık Görmek Ne Anlama Gelir, İslami Azık Rüya Tabiri Anlamı ve Yorumu Nedir Rüyada Azık Görmek Ne Anlama Gelir?...

A

Rüyada Azgınlık Görmek Ne Anlama Gelir, İslami Azgınlık Rüya Tabiri Anlamı ve Yorumu Nedir Rüyada Azgınlık Görmek Ne Anlama Gelir?...

A

Rüyada Azgın Görmek Ne Anlama Gelir, İslami Azgın Rüya Tabiri Anlamı ve Yorumu Nedir Rüyada Azgın Görmek Ne Anlama Gelir?...

En Çok Görüntülenen Tabirler
En Çok Yorumlanan Tabirler