Harf Harf Arayın

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rüyada Aslan Görmek

43

Rüyada aslan görülmesi farklı şekillerde yorumlanmıştır.

İbn-i Sîrîn’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında dişi aslan görmesi; kötü fikirli, zalim ve çocuğuna beddua eden bir kadına yo­rumlanır. Bir dişi aslanın sütünü içtiğini gören kimse; düşmanına galip gelir. Etinden yediğini gören kimse de güç kazanır ve büyük bir mülk elde eder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada aslan görülmesi; kuvvetli ve şiddetli bir düşmanla yorumlanır. Bir kimsenin rüyada aslanla dövüştüğünü görmesi; o kimsenin düşmanla mücadele edeceğine işarettir.

Rüyada aslana karşı çıktığını ve aslanın kendisine doğru geldiği halde ona saldırmadığını gören kimse; devletten veya devlet ricalinden herhangi bir kimseden zarar göreceğine işarettir.

Aslandan kaçtığını ve aslanın da kendisini kovaladığını görmek gören kimse; korku ve endişelerinden kurtulacağına, düşmanlarına galip geleceğine, kendisine aslan eti getirdiğini gören kimsenin; eline mal geçeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinde aslan görmesi; hayra, güce ve uzun ömre yorulur. Aslanın kendisini ısırdığını görmek gören kişi, ısırdığı miktar kadar düşmanından bir şeye erişeceği ile tabir edilir.

Rüyasında aslanın derisinden veya kılından bir şey aldığını gören kimse, eline düşman malından bir şeyler geçeceğine delalet eder. Bir başka yoruma göre de böyle bir rüyanın görülmesi; rüya sahibinin mirasa konacağına işaretle tabir edilir. Devlet başkanı ile de tabir edilir.

Rüyada aslan başı bulmak veya aslan eti yemek; valiliğe, mertebeye, makam ve mala işarettir. Rüyada aslan ısırması maldan ya da dünyalıktan görülecek zarara delalet eder. Aslanın birini kovalaması korkusuyla uzaktan aslan görmek, ecelin yaklaşmasına işaret eder.

Rüyada evde aslan görmek sağlıklı kimse için uzun ömre, hasta için vefat etmeye delalet eder.

Rüyada aslan görmek; zulme, şiddete, kendini beğenmişliğe ve bazen hastanın iyileşmesine işaret eder. Rüyada dişi aslan görmek kötü ve zalim kadına işarettir.

Rüyada aslan ile güreş tuttuğunu görmek gören kimse hasta olur. Bir kimse korktuğu halde yırtıcı hayvandan birisine bindiğini görürse bir musibete düşer. Yahut altından çıkamayacağı bir iş başına gelir. Eğer hayvandan korkmazsa galip geleceği bir düşman ile yorum edilir.

Rüyada aslanı evinde görmek gören kimse hayra, saltanata ve uzun ömre erişir. Rüyada aslanla dövüştüğünü görmek gören, azgın düşmanla kavga eder.

Rüyada aslan kükremesi, felakete; aslan yavrusu, iş hayatında iyi bir arkadaşa; aslanları yolda koşarken görmek, ummadığınız bir yerden şansınızın açılmasına işarettir.

Rüyada aslana binip gezdiğini görmek gören kimse, büyük ve kuvvetli bir düşmanına üstünlük sağlar. Aslanı kovalayıp onun kaçtığını gören, korktuğu ve çekindiği bir şeyden kurtulur ve muradına erer. Aslandan korktuğunu fakat bir zarar görmediğini görürse düşmanından kurtulur.

Evinde aslanlar bulunduğunu gören hayra erer, ömrü uzun olur. Aslanın derisinden, etinden, kemiğinden, kılından, damağından ve aslanın bir şeyinden bir parça bulduğunu gören kişi miras yer. Azgın ve saldırgan aslan ise zulme işarettir.

Rüyada aslan görmek ne anlama gelir aslanı görüp kaçtığını ve hayvanın kendisini görmediğini gören, ilim ve hikmete nail olur. Bir aslanın bir memlekete girdiğini görmek, orada hükümet başkanının değişeceğine işarettir.

Ayrıca bkz: Rüyada Dişi Aslan Görmek, Rüyada Aslanağzı Görmek, Rüyada Vahşi Hayvan Görmek

Aslan

Rüyada aslan görmek genel anlamıyla devlet başkanı ile tabir edilir. Aslan başı bulmak veya aslan eti yemek valiliğe, mertebeye, makam ve mala işaret eder. Birini aslan ısırması maldan ya da dünyalıktan görülecek zararla tabir olunur. Aslanın birini kovalaması korkuyla; aslana binme güçlü bir düşmana galip gelmeye işaret eder. Uzaktan aslan görmek, ecelin yaklaşmasına delalettir. Rüyada evde aslan görmek sağlıklı kimse için uzun ömre, hasta için vefat etmeye delalet eder.

Rüyanızda aslanın saldırısına uğradıysanız, düşmanlarınız tarafından yenilecek onların emri altına gireceksiniz. Aslanla boğuşmak, kazanmaya; aslan öldürmek, her alanda başarıya delalet eder. Rüyada aslana sırtınızı dayadıysanız, kayıp ve üzüntü ile karşılaşacağınıza işarettir. Aslan tarafından takip edilmek; tuzağa düşmeye işarettir.

Rüyada görülen güçlü kuvvetli bir aslan ve sizin onu kendiniz gibi hissetmeniz güçlü biri olduğunuz için her zaman başarılı olacağınızın habercisidir. Eğer rüyada güçlü kuvvetli ve sizi korkutan bir aslanın saldırısına uğradığınızı gördüyseniz, düşmanlarınız tarafından yenileceksiniz demektir.

Rüyada aslanla karşılaşan ve ondan korku duyan bir kimse maceralı sayılan bir işten büyük kazanç sağlayacak ve üstün, önemli biriyle dost olacak anlamına gelir. Rüyada kafesteki aslan bir dostun güç durumda kalacağına işarettir. Rüyada güçlü bir aslanla boğuşan kimsenin düşleri gerçekleşecek demektir.

Ibni Sirin’e göre (R.A.): Rüyada aslan görmek kuvvetli ve şiddetli bir düşmanla yorumlanır. Aslanla dövüştüğünü gören, üzerine saldıran kuvvetli bir düşmanla mücadele eder. Bir aslana karşı çıktığını fakat aslanın kendisine doğru geldiği halde ona saldırmadığını gören, devletten veya devlet adamlarından bir zarar görmez. Aslandan kaçtığını ve hayvanın kendisini kovalamadığını gören, korku ve endişeden kurtulur, düşmanına üstün gelir. Kendisine aslan eti getirildiğini görenin eline mal geçer, o etten yemek daha iyidir. Aslan sütü de böyledir.

Kirmani’ye göre: rüyada aslan görmek hükümet reisi ile tabir olunur. Rüyada bir aslan başı bulduğunu ve onun etinden yediğini görmek, rütbeye ve mala ve nimete delalet eder. Aslanın vücudundan bir parçanın eline geçtiğini görmek, düşman malından faydalanmaya işarettir. Bir aslanı arkasına yüklendiğini gören düşmanı ile anlaşır. 

Bir aslanın arkasından dolaşarak önüne çıktığını gören, hükümet cezalandırır. Bir aslan başı aldığını gören büyük bir makama geçer. Rüyasında bir aslanı sağdığını gören, devletin malını idare eder. Eğer tüccarsa malı artar, işçi ise kazancı çoğalır. Bir kadın rüyada aslan yavrusunu emzirdiğini görse, büyük bir adamın süt annesi olur. Eğer aslan yavrusunu besleyen erkekse, bir yere amir olur. Bir aslanın kendisini ısırdığını veya pençesiyle bir tarafını yaraladığını gören, düşmanından zarar görür. 

Rüyasında kendisini bir aslanının kucakladığını gören, devlet büyüklerine yakınlaşır. Bir aslan öptüğünü veya aslanın kendisine tatlı tatlı baktığını gören, hükümet hizmetine girerek hayır ve menfaat görür. Eğer çalışıyorsa derecesi yükselir. Bir aslanı yediğini gören, devlet büyüklerine yakın olur ve onların itimadını kazanır. Aslanın derisi, kılı, eti ve kemiği; ya hükümetten veya düşmandan gelecek malla tabir olunur.

Es-Salime’ye göre: Rüyasında bir aslana binip dilediği yere götürdüğünü gören, büyük ve kuvvetli bir düşmanına üstünlük sağlar. Aslanın kovalayıp onun kaçtığını gören, korktuğu ve çekindiği bir şeyden kurtulur ve muradına erer. Aslandan korktuğunu fakat bir zarar görmediğini gören, düşmanından kurtulur. Uzaktan bir aslan görenin eceli yaklaşmıştır. Tövbe etmesi gerekir. 

Evinde aslanlar bulunduğunu gören, hayra erer, ömrü uzun olur. Eğer o evde bir hasta varsa iyi olur. Aslanın derisinden, etinden, kemiğinden, kılından, damağından ve aslanın bir şeyinden bir parça bulduğunu gören miras yer.

Ebu Sait El-Vaiz’e göre: Rüyasında azgın bir aslanın halkın yolunu kestiğini görmek, devletin zulüm yapacağına; bir aslanın kendisini kovaladığını görmek, hükümetten korkmaya; bir aslana binmiş ama korkmakta olduğunu görmek, bir belaya uğrayacağına delalet eder. Aslanı görüp kaçtığını ve hayvanın kendisini görmediğini gören, ilim ve hikmete nail olur. Bir aslanın bir memlekete girdiğini görmek, orada hükümet başkanının değişeceğine işarettir.

Cafer-i Sadık’a göre (R.A.): Rüyada aslan görmek üç şekilde yorumlanır; hükümet başkanı, cesaretli bir adam ve inatçı düşman. 

Bir başka rivayete göre de: İbn-i Şirin’e göre (R.A.), rüyada dişi aslanı görmek; kötü düşünceli, zalim ve çocuğuna kahredici bir kadına işaret eder. 

Rüyada bir dişi aslanla münasebette bulunduğunu gören kimse, büyük bir sıkıntıdan kurtulur. Kendi işlerinde yükselir ve düşmanına galip gelir. Dişi aslan sütünü içtiğini gören kimse, düşmana galip gelir. Etini yiyen de güç ve büyük bir mülk elde eder. 

Rüyada aslan görmek kuvvetli ve şiddetli bir düşmanla yorumlanır. Aslanla dövüştüğünü gören kimse üzerine saldıran kuvvetli bir düşmanla mücadele eder. 

Bir aslana karşı çıktığını fakat aslanın kendisine doğru geldiği halde ona saldırmadığını gören, devletten veya devlet adamlarından bir zarar görmez. Aslandan kaçtığını ve hayvanın kendisini kovalamadığını gören, korku ve endişeden kurtulur, düşmanına üstün gelir. Kendisine aslan eti getirildiğini görenin eline mal geçer, o etten yemek daha iyidir. Aslan sütü de böyledir. Aslanı evinde gören kimse hayra, güce ve uzun ömre erişir. 

Rüyada bir kimse aslanın kendisini ısırdığını görse, ısırdığı miktar düşmanından bir şeye erişir. Aslanla dövüştüğünü gören, azgın düşmanla kavga eder. Aslanın derisinden yahut kılından bir şey aldığını görenin eline düşmanın malından bir şey geçer. Çok kere bu, miras malına işaret eder.

Kendinize güvenen, güçlü bir insan olduğunuz için, hayatta her zaman başarılı olacaksınız. Rüyanızda aslanın saldırısına uğradıysanız, düşmanlarınız tarafından yenilecek onların emri altına gireceksiniz.

Rüyada aslan görmek, yüksek mevkideki insanlarla dostluk kurulacağına işarettir. Rüyada aslan tarafından kovalandığını görmek rüya sahibinin hayatını önemli derecede etkileyecek ve bundan sonraki davranışlarına yön verecek bir olay yaşayacağına delalettir. Kişinin yakın bir zamanda elde edeceği kıymetli bir fırsata işarettir. Güç, kudret sahibi olmaya ve elde edilen bu güç sayesinde çevresindeki insanlar tarafından sözü dinlenen önemli bir şahsiyet olmaya alamettir. 

Rüyada aslan tarafından kovalanan kişi hayatı boyunca başlayacağı tüm işlerde başarılı olur ve çok yüksek makamlara ulaşır. Üzerindeki kara bulutlar dağılır ve artık şans dolu günlere başlangıç yapar. Eğer bekar birisi böyle bir rüya görürse bu varlıklı bir ailenin çocuğuyla evlenip çok lüks bir hayata sahip olacağına delalettir.

Rüyada Aslandan Kaçtığını Görmek

Bir kişi rüyasında aslandan kaçtığını görürse bu olaylardan çabuk etkilenen, içe kapanık ve korkak bir kişiliğe delalettir. Böyle bir kişiliğe sahip olunduğu için kişinin karşısına çıkan fırsatları güzel değerlendiremeyip, hepsini elinden kaçıracağına işarettir. 

Bazı rüya yorumcularına göre de böyle bir rüya görmek, evli kişiler için evlilik hayatında mutlu günlerin son bulması ve büyük tartışmaların yaşanması; bekar kişiler için sonu kötü bitecek bir izdivaç yaşamak ya da iş hayatında oldukça sıkıntılı bir döneme girmek ve elini attığı her işte başarısız olunacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada Aslandan Kaçarken Aslana Yakalandığını Görmek

Rüyada aslandan kaçarken yakalandığını görmek, rüya sahibinin kötü bir haber alacağına ve aldığı bu kötü haberle de depresyona girmesine ve büyük bir ruhsal çöküntünün içerisinde kendisini bulmasına delalettir. Ayrıca böyle bir rüya kişinin tembel davranışlarını düzeltmesi içinde bir uyarı niteliği taşımaktadır.

Rüyada Aslan Öldürdüğünü Görmek

Bir kişi rüyasında aslan öldürdüğünü görürse bu ileride yapılacak olan bazı işlerin olumsuz sonuçlanacağına ve bu durumun da kişiye hem maddi hem de manevi bazı zararlar vereceğine işaret eder. Bazı alimlere göre de böyle bir rüya itibar düşüklüğüne ve diğer insanlar üzerindeki etkinin azalmasına delalet eder.

Rüyada Evin İçerisinde Aslanın Kovaladığını Görmek

Rüyada evin içerisinde aslanın kovaladığını görmek hayalperest bir kişiliğe işaret edebildiği gibi hane içerisinde ailenin kötülüğünü isteyen bir kişinin varlığına da delalet eder. Bazı yorumculara göre de böyle bir rüya aile fertleri arasında bir anlaşmazlık yaşanması şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rüyada Aslanın Birisini Kovalarken Yere Düşmesi

Bir kişi rüyasında aslanın birisini kovalarken dengesini kaybedip yere düştüğünü görürse, bu düşmanlara karşı büyük bir zafer elde etmek ya da yolunda gitmeyen işlerin düzelmesi şeklinde yorumlanır. Ayrıca mutlu günlerin çok yakında olduğuna dair de bir işarettir.

Rüyada Aslan Beslediğini Görmek

Rüyada aslan beslediğini görmek rüya sahibinin hayırlı işler yapacağına ve bunların karşılığında da istediği büyük bir dileğin gerçekleşeceğine işaret eder. Ayrıca kişinin maneviyata yönelerek bütün sıkıntılarından arınacağına ve kendisini ruhsal açıdan çok huzurlu hissedeceğine delalettir.

Rüyada Kavga Eden Aslanlar Görmek

Rüyada birbiriyle kavga eden aslanlar görmek düşmanlardan kurtulmaya ve daha güçlü bir iradeye sahip olmaya işarettir. Böyle bir rüya kişinin ileride zarar görmemesi adına gözünü daha açık tutması ve çevresindeki insanlara karşı daha dikkatli olması için bir uyarıdır.

A

Rüyada Azrail (a.s.) Görmek Ne Anlama Gelir, İslami Azrail (a.s.) Rüya Tabiri Anlamı ve Yorumu Nedir Rüyada Azrail (a.s.) Görmek...

A

Rüyada Azmetmek Görmek Ne Anlama Gelir, İslami Azmetmek Rüya Tabiri Anlamı ve Yorumu Nedir Rüyada Azmetmek Görmek Ne Anlama Gelir?...

A

Rüyada Azil Görmek Ne Anlama Gelir, İslami Azil Rüya Tabiri Anlamı ve Yorumu Nedir Rüyada Azil Görmek Ne Anlama Gelir?...

A

Rüyada Azık Görmek Ne Anlama Gelir, İslami Azık Rüya Tabiri Anlamı ve Yorumu Nedir Rüyada Azık Görmek Ne Anlama Gelir?...

A

Rüyada Azgınlık Görmek Ne Anlama Gelir, İslami Azgınlık Rüya Tabiri Anlamı ve Yorumu Nedir Rüyada Azgınlık Görmek Ne Anlama Gelir?...

A

Rüyada Azgın Görmek Ne Anlama Gelir, İslami Azgın Rüya Tabiri Anlamı ve Yorumu Nedir Rüyada Azgın Görmek Ne Anlama Gelir?...

En Çok Görüntülenen Tabirler
En Çok Yorumlanan Tabirler