Harf Harf Arayın

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rüyada Başkasının Kustuğunu Görmek

132

Ayrıca bkz: İstifra Etmek, Kusmak, Kan Kusmak

Kişinin maddi kayıp içerisine gireceğine, dedikoduyu seveceğine ve bir zaman sonra aklı başına gelerek girdiği günahlardan tövbe edeceğine delalettir.

Rüyasında başkasının kustuğunu gören kişi, tövbekâr olacaktır. Kişilerin zaman içerisinde hata işleyerek zor zamanlar geçirmiş olduğuna, ya da zor zaman geçirmese bile zor zaman geçirmesine neden olacak günahlar içerisine gireceğine, girdiği günahlardan dolayı çok kişi kaybedeceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyasında kustuğunu gördüğü kişiyi tanıyor olması kişinin günahlarından tövbe edecek olmasına, girdiği günah âlemini kontrol altında tutarak başarılı işlere imza atacak olması kişilerin işledikleri günahların farkına varması ile sonuçlanacağı şeklinde rivayet edilmektedir. Kişinin hayat içerisinde maddi olarak borçlandığına, var olan borçlarından kurtulmak amacı ile hareketler içerisinde bulunduğuna ya da bulunacağına ve doğru yolu bulacağı şeklinde rivayet edilmektedir.

Rüyayı gören kişilerin bildiği sırlar var ise kafasında o sırların büyük yer kapladığına veya kaplayacağına kişilerin sırlara hakim olmasından ötürü olarak sıkıntı çekeceğine ve sırları kişilere açık ederek başına bir takım işler gelebileceği şeklinde rivayet edilmektedir.

Rüyada Kustuğunu Görmek

Rüyasında arkadaşının kustuğunu gören kişi, dedikoduyu çok sevmekte olup başına gelen bir olaydan sonra bırakacağına delalettir. Rüyayı gören kişilerin günah içerisinde olduğuna hayatında birçok günah işlediğine, bile bile insanların arkasından konuşarak çok dedikoducu olduğu fakat zaman içerisinde değişerek tövbe edeceği şeklinde yorumlanmaktadır. Kişi başına gelen işlerden dolayı günahları bırakarak tövbe edeceği şeklinde rivayet edilmektedir.

Rüyasında babasının kustuğunu gören kişi, maddi anlamda çok kuvvetli bir insan haline geleceğine delalettir. Rüyayı gören kişilerin kuvvete ve makama önem vereceğine kendisinin de makam ve mevki için çalışarak, çabalayacağına ve maddi kuvvet elde edeceği şeklinde yorumlanmaktadır. Kişilerin farklı yapıları olduğuna, çok çabalayacaklarına, çabalamalarının sonucunda işlerinin yolunda gideceğine, özel sektörde olanların maddi kuvvetten dolayı makam sahibi olacaklarına, devlet sektöründe olanların çok çalışmasından dolayı makam sahibi olacakları şeklinde rivayet edilmektedir.

Rüyasında kardeşinin kustuğunu gören kişi, günah işleyecek olup daha sonrasında pişman olarak vicdan azabı çekeceğine delalettir. Rüyayı gören kişinin aniden çok sinirlenmesi nedeni ile veya anlık duygulara kapılarak bir günah işleyeceğine, işlediği günahtan dolayı pişman olarak çok büyük vicdan azabı yaşayacağına ve bir daha günah işlememek adına hamleler yapacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Kişinin kendi vicdanını ve günah defterini temizlemek için çok sabırlı olacağına ve günahtan uzak olacağı şeklinde rivayet edilmektedir.

Rüyasında sevdiğinin kustuğunu gören kişi, hayatında olan yanlış durumlardan dolayı çok acı çekeceğine ve felaket ile uğraşacağına delalettir. Rüyayı gören kişilerin sürekli yanlış yolda olduklarına, sürekli olarak insanların arkasından konuştuğuna, bu hareketinden dolayı insanlar tarafından sevilmeyerek dışlandıklarına ve manevi olarak çok sıkıntı çekecekleri şeklinde yorumlanmaktadır. Kişilerin gıybet etme durumundan dolayı başlarına çok büyük sıkıntı geleceğine, felakete sürükleneceği şeklinde bir rivayet mevcuttur.

Rüyada Başkası ile Birlikte Kusmak

Rüyasında arkadaşı ile birlikte kustuğunu gören kişi, rüyasında olan arkadaşı ile başkasının arkasından konuşacaklarına delalettir. Rüyayı gören kişi çok gıybet ettiğine ya da alışarak insanların arkasından konuşacağı ve rüyasında gördüğü arkadaşı ile ortak bir sorunları veya sıkıntıları olacağına bu açıdan çok dedikodu yapacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Kişinin birlikte dedikodu ortamına gireceğine, ortak sorunlarının olacağına ve sürekli dedikodu edileceği şeklinde rivayet edilmektedir.

Rüyasında sevgilisi ile birlikte kustuğunu gören kişi, önemli bir şahsiyetten yardım alacağına delalettir. Rüyayı gören kişilerin yakınında çok önemli bir zat olacağına, önemli zat ile kişilerin arasının çok iyi olacağına ve girdiği kötü yoldan bu zat sayesinde kurtulacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Kişilerin yanında kötü niyetli arkadaşları olacağına, kişilerin kötü niyetli arkadaşları ile birlikte rüyayı gören kişinin günaha gireceğine ve günahlardan arınmak için yakınında olan bu zattan yardım alacağı şeklinde rivayet edilmektedir.

Rüyasında kardeşi ile birlikte kustuğunu gören kişi, yakın bir kişi ile iş hayatında ortak bir iş yapacağına ve yapacağı ortaklığı resmi yollardan da sonuçlandıracağına delalettir. Rüyayı gören kişinin iş hayatında olduğu veya iş hayatına gireceğine, çok büyük işler yapmak istediğine, kişinin büyük işler yapma amacı ile hamleler yapması sonucu ortaklık kuracağına, kuracağı ortaklıkta öncelik olarak yakınında olan kişileri tercih edeceği şeklinde ifade edilmektedir. Fakat kişinin yakınlığının öneminin olmadığına maddi ve manevi olarak kişiler ile anlaşmasının ortaklık kurmasında yeterli bir etken olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyasında tanımadığı birisi ile birlikte kustuğunu gören kişi, çok konuşkan birisi olacağına delalettir. Rüyayı gören kişinin bildiği bir takım sırlar olduğuna, kişinin çok konuşkan bir yapısının olduğuna ve kişinin konuşkan yapısı sayesinde sırları ifşa edeceğine, çok konuşacağına ve sırların açığa çıkmasından dolayı açık verdiği kişi ile büyük bir tartışma yaşayacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Kişi yapmaması gereken bir hareket içerisinde olacağına, girdiği bu ifşa hareketlerinden memnun olmadan olayları organize ederek zarar görmeden olaylardan sıyrılması gerektiği şeklinde rivayet edilmektedir.

Rüyada Kan Kusmak

Rüyasında öksürürken kan kusan kişi, beklenmedik bir şekilde beklenmedik bir anda başına bir bela geleceğine delalettir. Rüyayı gören kişilerin bela ile baş başa geleceği şeklinde yorumlanmaktadır. Genel olarak zarar görülecek olmasına, başına gelecek kötü durumların meydana geleceğine, kişilerin musibete bulaşacağına ve bulaşılan musibetler kişilere zarar vereceği ve kötü durumlara düşüleceği şeklinde rivayet edilmektedir.

Rüyasında konuşurken kan kusan kişi, başına gelecek olan bir durumdan ötürü başına gelecek olan kötü durumlara delalettir. Rüyayı gören kişi hayat akışı içerisinde kötü durumlar ile karşı karşıya gelecek olup, sıkıntı çekeceğine, sıkıntı çekmesine neden olacak durumlar hayat akışı içerisinde yanında ve karşısında olanlara, yaptığı işlere göre ve yapacağı işlere göre değişkenlik sağlayarak zarar göreceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyasında sürekli kan kusan kişi, sıkıntı içerisinde olduğuna ya da olacağına ve içerisinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulacağına delalettir. Rüyayı gören kişilerin farklı nedenlere bağlı olarak sıkıntılar çekeceğine, kişilerin çektiği sıkıntılardan dolayı hayatına zor devam edeceğine, kişinin yoluna devam etmesine yardımcı olacak kişiler hayatında olacağına ve sıkıntılardan kurtlanacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Kişilerin mutluluklarına ve hayatını sürdürmesine engel olan sıkıntılardan kısa süre içerisinde kurtulacağına ve durumları analiz ederek hayatlarına devam edecekleri şeklinde rivayet edilmektedir.

Rüyada Bal Kusmak

Kişi çok hoş cümleler kurarak insanlara öğüt vereceğine, çevresinde yardım alınan ve fikirlerine önem verilen bir kişi olduğuna ya da olacağına delalettir.

Rüyasında bal kusan kişi, insanlara çok değer vermekte olup, insanlar ile arasının çok iyi olduğuna ya da zaman içerisinde kendisini yetiştirerek çok iyi olacağına, insanlar ile muhabbet etmek kişiye özgüven ve mutluluk salgıladığı şeklinde yorumlanmaktadır. Çevresinde olan kişilere sürekli öğüt vereceğine, günah işlememeye veya var ise günahlarından arınarak çok dikkatli bir yaşam sürmek istendiği şeklinde rivayet edilmektedir.

Rüyada Yediklerini Kusmak

Kişinin maddi olarak sıkıntı içerisine gireceğine, bir hata veya yapılan bir dalgınlık yüzünden mal kaybı yaşayacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyasında yediği besinleri ve içtiklerini kusan kişi, gerçek hayatta maddi olarak çok iyi bir konumda olduğuna ya da zaman içerisinde mal varlığı olan maddi geliri yüksek olan bir kişi konumuna geleceğine fakat bu konuma geldikten sonra mal kaybı yaşayacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Kişinin elinde var olan malları kayıp etmesine, iş hayatında yapılan girişimlerden istenilen sonuçlar alınamayacağına, kişinin acelesi veya araştırmadan girdiği işte çok büyük kayıplar yaşayarak zarar edeceğine ve para kaybetmeyerek elinde olan mal varlıklarından da harcama yapacağı şeklinde rivayet edilmektedir.

Başkasının Kustuğunu Görmek

Rüyada Büzülmek Görmek Ne Anlama Gelir, İslami Büzülmek Rüya Tabiri Anlamı ve Yorumu Nedir Rüyada Büzülmek Görmek Ne Anlama Gelir?...

Rüyada Büyüteç Görmek Ne Anlama Gelir, İslami Büyüteç Rüya Tabiri Anlamı ve Yorumu Nedir Rüyada Büyüteç Görmek Ne Anlama Gelir?...

Rüyada Büyümek Görmek Ne Anlama Gelir, İslami Büyümek Rüya Tabiri Anlamı ve Yorumu Nedir Rüyada Büyümek Görmek Ne Anlama Gelir?...

Rüyada Büyüklenmek Görmek Ne Anlama Gelir, İslami Büyüklenmek Rüya Tabiri Anlamı ve Yorumu Nedir Rüyada Büyüklenmek Görmek Ne Anlama Gelir?...

Rüyada Büyükelçi Görmek Ne Anlama Gelir, İslami Büyükelçi Rüya Tabiri Anlamı ve Yorumu Nedir Rüyada Büyükelçi Görmek Ne Anlama Gelir?...

Rüyada Büyükanne - büyük baba Görmek Ne Anlama Gelir, İslami Büyükanne - büyük baba Rüya Tabiri Anlamı ve Yorumu Nedir...

En Çok Görüntülenen Tabirler
En Çok Yorumlanan Tabirler