Harf Harf Arayın

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rüyada Ebubekir (r.a.) Görmek

121

Yaşıtları arasında yüceliğe, değerli insanlar nezdinde itibar görmeye; ehil olanlar için hilafet ve önderliğe delalet eder.

Onu görmek hayır ve iyilikte öne geçmeye, cömertliğe, çocuk bekleniyorsa erkek evladına, her türlü hayrın meydana gelmesine, insanlar için hayırlı olmaya işarettir.

Hz. Ebu Bekir (R.A.) Efendimizi sıkıntı içinde görmek bazen çocuklar cihetinden gelecek sıkıntılara yahut hak yolda çekilecek mihnet ve sıkıntılara,

Onunla oturmak, Peygamber Efendimizin (SAV) sünnetine uymaya, insanlara öğüt vermeye; hacca gitmeye; vazife başında ise şehit olarak ölmeye; Allah yolunda bir savaşta ise onu görmek Allah (C.C.) yolunda savaşarak galip gelmeye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Peygamberimizin Halifeleri.)

Rüyada Hz. Ebu Bekir Sıddık’ın size nasihat ettiğini (RA) görmek, çok iyi kalpli, çok temiz bir arkadaş edineceğinize, bol nimetlere kavuşacağınıza, çevrenizde size gösterilen inancın artacağına, vefa ve fedakârlığınızın herkes tarafından takdir edileceğine delalet eder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada Hz.Ebu Bekir (R.A.)’i görmek, akranı arasında yüceliğe kıymetli kişiler arasında tutulmaya işarettir. Bazen O’nu görmek, Allah yolunda malını infak etmeye ve erkek çocuğa, sadakayı muhafazaya işarettir.

Hz. Ebu Bekir’i acı çekerken görmek, erkek veya kız evlatları tarafından şiddet görmeye, korkuya, gözden kaybolmaya ve şiddetten necat bulmaya,

Hz Ebu Bekir’i Allah yolunda savaşırken görmek Allah yolunda cihat yapmaya, hacca gitmeye, düşmanları üzerine galip gelip muvaffak olmaya işarettir.

Hz.Ebu Bekir’i rüyada sağ ve sakin bir halde yalnız oturur olarak gören kimse, Allah’ın kullarına karşı merhametli ve şefkatli olur. Onunla beraber oturduğunu gören kimse Hakk’a tabi olur. Sünnete intiba ederek Ümmeti Muhammed’e nasihatte bulunur.

Ebubekir (r.a.)

E

Rüyada Eciş Bücüş Görmek Rüyada çarpık âzalı birini veya eğri büğrü bir şey görmek, fitne ve kargaşaya, insanları birbirine düşürecek...

E

Rüyada Ecevit İsmi GörmekEcevit isminin anlamı çevik, çalışkan, açık fikirli, yaramaz, sinirli kimse demektir. Rüyada Ecevit ismini duymak, Ecevit olarak...

E

Rüyada Ecel Görmek Kişinin eceline dair rüya görmesi hayırlara işarettir. Bir kimse ecelinin geldiğini görürse ömrünün uzamasına, ecelinin gelmiş olduğunu...

E

Rüyada Ebucehil Karpuzu GörmekRüyada Ebucehil karpuzu görmek üzüntü ve kedere; korkak, çığırtan ve kötü huylu kimseye delalet eder. Rüyada bu...

E

Rüyada Ebu Cehil'i görmek, üzüntü ve kedere yorumlanır.

E

Rüyada Hz. Ebu Bekir (R.A.)'i görmek, hilafet ve imamete, akranı arasında yüceliğe ve kıymetli kişiler arasında tutulmaya yorumlanır. Bazen O'nu...

En Çok Görüntülenen Tabirler
En Çok Yorumlanan Tabirler