Harf Harf Arayın

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rüyada Merkep Görmek

97

Danyal Aleyhisselama göre; rüyada merkep görmek veya binmek yüksek bir mertebeye ulaşmaya, bu rüyada görülen iyi veya kötü her şey rüyanın şekline göre tabir olunur. Rüyasında kendi mali olan bir merkebi görene hayır kapıları açılır, kederden ve sıkıntıdan kurtulur. Birçok merkep görenin mali ve rızkı artar. Rüyada merkep eti görmek, ticaretten bol kazanca ve çok mala delalet eder. Merkebini öldürüp etinden yediğini gören, malından dolayı kedere ve rızk darlığına düşer. Bir rivayete göre, haram mala işarettir, Merkebinin öldüğünü ve o sırada merkebe binmiş olmadığını görmek, dar geçime ve halinin bozulmasına delalet eder.

Merkepten düştüğünü görenin zararı olur. İş için merkepten indiğini ve sonra tekrar bindiğini görmek, islerinin bozulmasına delalet eder.

Kirmani’ye göre; bir merkep satın aldığını gören hayra erer, merkebinin bir gözünün kör olduğunu görenin geçimi ve isleri bozulur, Merkebinin kuyruğunun uzadığını görenin çok arkadaşı olur. Merkebinin öldüğünü ve başka bir merkebe bindiğini gören, geçinmek hususunda bir halden diğer hale düşer; merkebinin katır olduğunu gören, yolculuktan mal ve menfaat kazanır.

Merkebinin at olduğunu görmek, hükümet tarafından hayır ve menfaat görmeğe; merkebin koyun olduğunu görmek helal mal ve nimet elde edeceğine; merkebinin kus olduğunu görmek, ümit etmediği yerden bir menfaat görmeğe; merkebin kedi olduğunu görmek, çalınma mal yüzünden zarar göreceğine; merkebinin çalındığını görmek, eşinden boşanacağına; merkebe ağır bir yük yükleyip üstüne bindiğini görmek, çok paraya ve zenginliğe; merkebin anırdığını görmek, fena habere delalet eder.

Cabir-ül Magribi’ye göre; rüyasında bir merkebe bindiğini ve merkebin de anırdığını görenin, eşi ahlaksızlık ile tanınmış olup, kendisine ihanet eder. Merkebin yüksek bir yerden düştüğünü gören ölür. Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyada merkep görmek, insanın himmeti ve çalışkanlığı ile tabir olunur. Semiz veya zayıf olması da zenginlik veya fakirlikle tabir olunur.

Rüyasında kendisinin merkep olduğunu gören kuvvetli olur. Bir merkebi tutup evine götürdüğünü gören hayra ve mutluluğa erişir. Birçok merkepleri olduğunu görmek hayır ye mutluluğa işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada eşek görmek, yolculuk yahut ilme işarettir. Eşek, amelsiz alime yahut Yahudi’ye, yatak, kilim vs. gibi insanın ayağını bastığı şeylere işarettir. Rüyada kati ve eşeklere sahip olmak yahut binmek, mal yahut evlat ile ziynetlenmege işarettir. Dişi eşek, geçime, yardımcıya ve nesli çok kadına işarettir. Eşeğin sesi, ser ve şiddetlere ve bir arızanın meydana gelmesine işarettir.

Rüyada görülen eşek gerek tavlı gerek zayıf olsun insanın çalışması ve gayretidir. Eğer eşek büyük olursa yüksekliktir. Güzel olursa, sahibi için güzelliktir. Beyaz olursa sahibi için ziynettir. Zayıf olursa sahibi için fakirlik, tavlı olursa maldır. Siyah olursa, sahibi için sevinçtir. Yeşil olursa, din ve takvadır. Semeriyle beraber eşek, izzet sahibi bir çocuktur. Eşeğin kuyruğunun uzunluğu evladın kendisinden sonra gelen neslinin devlet ve yüceliğinin devamıdır. Eşeğin ölmesi sahibinin ölmesine yahut uzun ömürlü olmasına işarettir. Bazı tabirciler de eşeği telef olan kimsenin mali zayi olur yahut akrabalarından irtibatı kesilir, dükkân yıkılır, dükkânından çıkarılır, demişlerdir. Bilinmeyen eşek, cahil, çok inat veya inançsız bir kimsedir. Eğer eşek, camiin üzerinde veya ezan okunan yerde anırsa o kimse inançsız, küfrüne yahut bidat sahibi bid’atina davet eder. Eğer ezan gibi ezan okusa o kimse Müslüman olur, halkı hakka davet eder. Bir kimse rüyada birtakım eşeklerinin var olduğunu görse, kavminin cahil olmasına işarettir. Rüyada eşeğe bindiğini ve eşeğin de güzel yürüdüğünü gören kimsenin çalışma ve gayreti güzel ve isteğine uygun olmasına işarettir. Rüyada eşek eti yiyen kimse mal ve azamete erişir.

Eşeği yüklü olarak eve girdiğini görmek, eşeğin yükünün asli ve kıymeti nispetinde o kimseye hayır ile yönelecek büyüklüğe işarettir. Eşeğinin katıra döndüğünü gören kimsenin geçiminin yolculukla elde edilmesine işarettir. Eşeğinin ata döndüğünü gören kimsenin geçimi devlet tarafından olur. Eşek pisliğini biriktirdiğini gören kimsenin mali fazlalaşır. Bir eşeğe sahip olduğunu yahut onu bağladığını ya da evine soktuğunu gören kimseye Allah’a Teala Hazretleri her hayrı verir ve onu bütün üzüntü, kederden kurtarır. Eşekten düştüğünü gören fakir olur. Binmiş olduğu başka birisinin eşeğinden düştüğünü gören kimse ile arkadaşı yahut arkadaşının adaşı yahut benzeri arasında kopukluk meydana gelir. Rüyada iki gözü kör olmuş bir eşek satın aldığını gören kimsenin yerini bilmediği bir malinin olmasına işarettir. Tabirde eşeğin sesinden kötü görülecek bir şey yoktur. Haddizatında eşek, insanın çalışma, gayret ve nasibidir. Dişi eşek kişinin hizmetçisi yahut ticaretidir. Eşek sütü içtiğini gören kimse hafif bir hastalık geçirir. Yahut hastalığından iyi olur. Dişi eşeğinin bir erkek yavru doğurduğunu gören kimseye geçim kapıları açılır ve o kimse iyi isme ve şöhrete erişir. Eşek dişi yavru doğursa kötü isimle yad edilip, gözden düşmesine işarettir. Eşeğe iyi binemediğini veya binmekten korktuğunu gören kimse kendisinin olmayan bir şeyle süslenir. Eşek yavrusuna bindiğini gören kimseye çocuğu yahut hanimi tarafından üzüntü isabet eder. Eşeğin telef olması yahut zayıflığı sahibinin fakirliğine işarettir. Rüyada eşekten inmek ve onu satmak fakirliktir.

Eşeği yemek için kestiğini gören kimsenin dar geçiminden sonra geniş rızka nail olacağına işarettir. Başka bir şey için kestiğini gören kimsenin geçimi bozuk olur. Eşeğinin birçok kuyruğunun olduğunu gören kimsenin rızkının genişliğine işarettir. Bir yahut birkaç eşeğinin olduğunu gören kimsenin saadet ve hayrı çok olur. Vahşi eşek günaha işarettir. Vahşi eşeğe binip arkasından düştüğünü gören kimsenin makamından düştükten sonra günah islemesine işarettir. Vahşi eşeğin evcilleşmiş görülmesi, hayra ehil eşeği, vahşi olarak görmek zarara işarettir.

Eşeğe döndüğünü gören kimseye bir bela erişir. Kendisine itaat eden vahşi eşeğe binmek, günaha işarettir. Eşek, itaat etmeyip kendisini düşürse yahut bas veya ayağı ile tepelediğini görse, o kimseye günah üzüntü ve korku içinde bir şiddet isabet eder. Rüyada evine vahşi bir eşeğin girdiğini gören kimsenin evine dini bozuk birisi girer. Avlamak maksadı ile evine bir yaban eşeğini soktuğunu gören kimsenin evine hayır ve ganimet girer.

Vahşi eşeğe bindiğini gören kimse haktan batıla meyleder ve Müslümanların cemaatinden ayrılır. Vahşi eşeği uzaktan gören kimsenin eline geçici bir mal geçer.

M

Rüyada mahalle görmek, komşulardan biriyle aranızın açılmasını ifade eder.  

M

Rüyada mağaza görmek, faydalı iş ve kazanca işarettir.

M

Rüyada mağara görmek insanın hoca, baba, üstat, hanım ve sanatçı gibi, sığınacağı kimsesine yorumlanır. Bazen mağara görmek, işlerini gizlemek arzusudur....

M

Rüyada Madeni Para Görmek Bakır, nikel ve diğer madenlerden yapılmış madeni para görmek düşmanlıklara ve dedikodulara delalet eder. İbn-i Sirin'e...

M

Rüyada madenci görmek, bekarlar için evlenmeye; evliler için rızk bolluğuna işarettir.

M

Rüyada maden suyunu kaynağından doyasıya içmek, murada ermeye ve hasta iseniz bir an önce hastalığınızdan kurtulmaya yorulur.  

En Çok Görüntülenen Tabirler
En Çok Yorumlanan Tabirler