Harf Harf Arayın

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Açlık ve Oruçta On Güzel Haslet

60

Az yemekte, bilhassa açlık ve oruçta on güzel haslet vardır:

1. Açlıkta kalb safâsı, hâfıza kuvveti; toklukta ise ahmaklık, unutkanlık olur.

2. Açlıkta kalb rikkati olur; duâ ve ibâdetlerden haz ve feyz alınır. Toklukta ise kalb katı olur ve ibâdetten zevk hâsıl olmaz.

3. Açlıkta gönül yumuşaklığı, inkisâr ve tevâzû; toklukta ise taşkınlık, gurur, kibir ve övünme olur.

4. Açlıkta fakir ve açlar düşünülür. Toklukta ise unutulur, düşünülmez olur.

5. Açlıkta şehvânî ve nefsânî istek ve arzular kırılır. Toklukta ise nefs-i emmâre kuvvet bulur.

6. Açlıkta vücud zinde ve uyanık bir hâldedir. Toklukta ise uyku ve gaflet olur.

7. Açlıkta ibâdet ve kulluğa devam etmek kolaydır. Toklukta ise tembellik ve gevşeklik olur.

8. Açlıkta beden sıhhatli olur. Hastalık kalkar. Toklukta ise vücud yıpranır ve hasta olur.

9. Açlıkta bedende hafiflik ve ferahlık; toklukta ise ağırlık ve atâlet olur.

10. Açlıkta sadaka vermeğe, îsâr ve infâka şevk gelir. Bu da, kulu kıyâmet gününün dehşetli sıcağında serin bir gölgeliğe nâil kılar. Toklukta ise, ya cimrilik veya müsriflik ortaya çıkar ve bu da kulu helâk eder.

Yâni tokluk, nefsânî arzuları tahrîk ederken; açlık, -çok had safhaya varmadıkça- tefekkür ve tehassüs melekesini güçlendirir.

Ezcümle orucun bütün bu faydalarına binâen hadîs-i şerîfte hulâsaten ne güzel buyurulmuştur:

“Oruç tutunuz ki, (madden ve mânen) sıhhat bulasınız!” (Taberânî)

Açlıkla kazanılan maddî-mânevî sıhhat ve hasletlere işaret eden en kâmil mesned de, Cenâb-ı Hakk’ın, ulü’l-azm peygamberlerine tatbik ettiği olgunluğa eriştirici metodların içinde oruca bilhassa yer vermesidir.

Kaynak: İslam İman İbadet, Osman Nuri Topbaş

En Çok Görüntülenen Tabirler
En Çok Yorumlanan Tabirler