Harf Harf Arayın

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Peygamberimizin Tuttuğu Nafile Oruçlar

125

Resûlullah Efendimiz, farz olan Ramazan orucunu büyük bir şevkle edâ ettikten sonra, sık sık nâfile oruç tutmaya da devam ederdi. Bilhassa pazartesi ve perşembe günleri oruçlu olmayı tercih ederdi.

Efendimiz pazartesi ve perşembe günleri oruçlu olmayı tercih etmesinin sebebini şu şekilde îzah ederdi:

“Ameller, Allah Teâlâ Hazretlerine pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben, amelimin oruçlu olduğum hâlde arz edilmesini severim.” (Tirmizî, Savm, 44/747)

“Ben pazartesi günü doğdum ve bana o gün vahiy gelmeye başladı.” (Müslim, Sıyâm, 198)

Fahr-i Kâinât Efendimiz, her hicrî ayın “Eyyâm-ı Bîz denilen 13, 14 ve 15’inci günlerinde oruç tutmaya ehemmiyet verir ve bunu ashâbına da tavsiye ederdi. İbn-i Abbâs -radıyallâhu anhumâ-:

“Peygamber Efendimiz, Eyyâm-ı Bîz’da oruç tutmayı hazarda da seferde de bırakmazdı.” der. (Nesâî, Savm, 70)

ŞEVVAL AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Şevvâl ayından altı günü oruçla geçirir,[1] Muharrem’in 9-10 veya 10-11’inci günlerinde Aşûre orucu tutardı.[2]

Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan amel-i sâlihlerin Allah katında çok kıymetli olduğunu ifâde eder,[3] bilhassa arefe günü tutulan oruç için:

“Geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur.” buyururdu. (Müslim, Sıyâm 196, 197)

Vefât edinceye kadar, hiç oruç tutmadan geçirdiği bir ay olmamıştı. Bilhassa Şâban ayının çoğunu oruçlu olarak geçirirdi.[4]

Bâzen savm-ı visâl tutar, yani iftar etmeden peş peşe birkaç gün oruçlu olur, fakat ashâbının böyle yapmasına müsâade etmezdi.[5]

Dipnotlar:

[1] Bkz. Müslim, Sıyâm, 204.

[2] Bkz. Buhârî, Savm 47, 69, Enbiyâ 24; Müslim, Sıyâm, 113-133; Tirmizî, Savm, 48; Ahmed, I, 241.

[3] Bkz. Buhârî, Iydeyn 11. Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, Savm, 61; Tirmizî, Savm, 52; İbn-i Mâce, Sıyâm, 39.

[4] Bkz. Müslim, Sıyâm, 172-173, 176.

[5] Bkz. Buhârî, Savm, 48.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altın Silsile, Erkam Yayınları

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN TUTTUĞU PAZARTESİ VE PERŞEMBE ORUÇLARININ FAZİLETİ – VİDEO

ORUÇ İBADETİ BİZE NELER KAZANDIRIYOR? – VİDEO

En Çok Görüntülenen Tabirler
En Çok Yorumlanan Tabirler